EAS SF RGB EST

  • Projekti number: 2014-2020.4.04.21-1981
  • Projekti nimi: Rafination BOS-2
  • Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Ettevõtte strateegilise arenguprogrammi I etapi elluviimine - uute toodete arendamine, turule tutvustamine, protsesside arendamine.
  • Projekti algus ja lõpp: 01.09.2021 - 31.10.2023
  • Projekti eesmärk ja tulemused: Ettevõtte käibe ja lisandväärtuse kasvatamine ja uute toodete väljaarendamine ning turule toomine.
  • Toetuse suurus: 426 912,30 €
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses